Sefii de grupă sunt rugați să transmită la secretariatul facultății, până la data de 08.12.2016, programarea colocviilor și a examenelor, din sesiunea ianuarie –februarie 2017, avizată de îndrumătorul de credite

Mai mult

Studenții din anul III, studii universitare de licență, își vor alege temele pentru proiectul de diplomă până la data de 26.05.2017. Studenții din anul I masterat, își vor alege tema lucrării de disertație până la data de 01.02.2017.

Mai mult

Mesajul Decanului

Situaţia actuală din mediul economic, afectat de consecinţele crizei mondiale, conduce la necesitatea unei noi abordări în educaţia universitară, cu accent pe creşterea competenţelor şi abilităţilor practice ale absolvenţilor din Romania. Nivelul de pregătire profesională a forţei de muncă devine pe zi ce trece un criteriu de selectie. Facultatea noastră asigură pregătirea necesară pentru cerinţele pieţei muncii, parteneriate solide pentru creşterea pregătirii profesionale a studenţilor pe parcursul anilor de studii, dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul in echipă, creşterea gradului de responsabilitate, condiţii de inserţie facilă pe piaţa muncii.

Cătălin Gabriel DUMITRAŞ DECAN - Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Student la noi

Parteneri industriali